MEDLEM I INITIATIV FÖR ETISK HANDEL

Northug är medlem i Etisk Handel Norge (EHN). Det betyder att vi förbinder oss att arbeta för handel som främjar mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, utveckling och miljö. Etisk Handel Norge (EHN) är ett medlemsbaserat resurs- och kompetenscenter för etisk handel, bestående av företag, verksamheter i offentlig sektor och organisationer. Syftet är samarbete för handel som främjar mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, utveckling och miljö. Medlemskapet i EHN förpliktigar till konkret och långsiktigt målinriktat förbättringsarbete.


CODE OF CONDUCT

FABRIKER OCH LEVERANTÖRER

NORTHUG TEXTILER

Din kundvagn

×
Select Language